Boksy śmietnikowe – „Modern”

Zalety:

 • Nowoczesny design
 • Konstrukcja nośna wykonana jest z profili stalowych ocynkowanych, malowanych na dowolny kolor z palety RAL
 • Ściany wypełnione są panelami stalowymi ocynkowanymi w układzie poziomym lub pionowym
 • Dach płaski pokryty blachą trapezową T18 i wykończony jest obróbkami blacharskimi. Na życzenie wykonujemy inne pokrycia dachu
 • Furtka zamykana jest na klucz, co uniemożliwia dostęp osób trzecich do kubłów
 • Elementy połączeniowe oraz okucia są nierdzewne
 • Konstrukcja jest całkowicie niepalna

Wymiary zewnętrzne:

 • Osłona na 2 kontenery 1100l – 4,25m x 1,85m
 • Osłona na 2-3 kontenery 1100l – 2,85m x 3,15m
 • Osłona na 3-4 kontenery 1100l – 3,15m x 4,65m
 • Osłona na 4-5 kontenerów 1100l – 4,25m x 3,15m
 • Osłona na 6-7 kontenerów 1100l – 4,25m x 4,60m
 • Osłona na 8-9 kontenerów 1100l – 4,25m x 6,00m
 • Osłona na 10-11 kontenerów 1100l – 4,25m x 7,45m
Wiata śmietnikowa - Modern, Bytom, Reptowska 36
Placyk gospodarczy Bytom
Altana śmietnikowa MODERN
Boksy śmietnikowe Modern

Istnieje możliwość wykonania osłony o dowolnych wymiarach, na dowolną ilość kubłów, w dowolnej konfiguracji i z dowolnym pokryciem dachowym np. osłona śmietnikowa „Modern” z dachem „Perfo”.

Wszystkie nasze osłony śmietnikowe spełniają wymagania Polskich Norm w zakresie obciążenia śniegiem oraz obciążenia użytkowego, a także są dostosowane do wymagań tzw. „Ustawy Śmieciowej” (Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897).