Zalety:

 • Nowoczesny design

 • Konstrukcja nośna wykonana jest z profili stalowych ocynkowanych, malowanych na dowolny kolor z palety RAL

 • Ściany wypełnione są panelami stalowymi ocynkowanymi w układzie poziomym lub pionowym

 • Dach płaski pokryty blachą trapezową T18 i wykończony jest obróbkami blacharskimi. Na życzenie wykonujemy inne pokrycia dachu

 • Furtka zamykana jest na klucz, co uniemożliwia dostęp osób trzecich do kubłów

 • Elementy połączeniowe oraz okucia są nierdzewne

 • Konstrukcja jest całkowicie niepalna

 • Wymiary zewnętrzne:

  • Osłona na 2 kontenery 1100l – 4,25m x 1,85m

  • Osłona na 2-3 kontenery 1100l – 2,85m x 3,15m

  • Osłona na 3-4 kontenery 1100l – 3,15m x 4,65m

  • Osłona na 4-5 kontenerów 1100l – 4,25m x 3,15m

  • Osłona na 6-7 kontenerów 1100l – 4,25m x 4,60m

  • Osłona na 8-9 kontenerów 1100l – 4,25m x 6,00m

  • Osłona na 10-11 kontenerów 1100l – 4,25m x 7,45m

  Istnieje możliwość wykonania osłony o dowolnych wymiarach, na dowolną ilość kubłów.

  Wszystkie nasze osłony śmietnikowe spełniają wymagania Polskich Norm w zakresie obciążenia śniegiem oraz obciążenia użytkowego, a także są dostosowane do wymagań tzw. „Ustawy Śmieciowej” (Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897).