W dzisiejszych czasach wyrzucanie śmieci nie do swoich pojemników stało się plagą na osiedlach mieszkaniowych. Spółdzielnie oraz zarządcy muszą płacić za wywóz odpadów nie tylko swoich lokatorów, co znacząco przyczynia się do wysokich kosztów za ich wywóz. Rozwiązaniem tego problemu są osłony śmietnikowe zamykane na klucz, dzięki czemu uniemożliwiają one dostęp osób trzecich oraz zasłaniają nieestetyczne, często przepełnione, duże kosze na śmieci. Nasze osłony śmietnikowe znacząco wpływają na estetykę otoczenia i dobrze komponują się z zielenią oraz architekturą miejską.

Prezentowane wiaty śmietnikowe montowane są w systemie modułowym. Elementy mogą być dowolnie zestawianie ze sobą, co pozwala aranżować przestrzeń w zależności od potrzeb, a także ilości i wielkości pojemników na śmieci. Do budowy naszych boksów śmietnikowych nie potrzeba pozwolenia na budowę.

Wszystkie nasze osłony śmietnikowe spełniają wymagania Polskich Norm w zakresie obciążenia śniegiem oraz obciążenia użytkowego, a także są dostosowane do wymagań tzw. „Ustawy Śmieciowej” (Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2011 nr 152 poz. 897).

Wiaty śmietnikowe - STANDARD

Wiaty śmietnikowe - MODERN

Wiaty śmietnikowe - RETRO

Wiaty śmietnikowe - BIO

Wiaty śmietnikowe - PERFO

Wiaty śmietnikowe - EKO