Jak postawić wiatę śmietnikową zgodnie z przepisami?

Przy każdym bloku czy domku jednorodzinnym powinno znaleźć się miejsce, w którym można zostawić różnego rodzaju odpadki – plastikowe, metalowe czy też zmieszane. Mieszkając w mieszkaniu, deweloper czy też spółdzielnia sami wydzielają odpowiednie miejsce do składowania resztek jedzenia czy zużytych pojemników. Jednak posiadając własny dom, należy samemu zadbać o to, by powstała odpowiednia wiata śmietnikowa lub też altana. Przepisy odnoszące się do tego typu zabudowy często się zmieniają, dlatego warto śledzić wszystkie informacje. Mogą one wydawać się nie do końca jasne, dlatego też postanowiliśmy wypunktować najważniejsze informacje, które przydadzą się każdej zainteresowanej osobie. W związku z tym, w tym artykule dowiesz się, jak postawić wiatę śmietnikową zgodnie z przepisami z roku 2021.

Altana śmietnikowa Retro, Katowice oś. Franciszkanskie
Altana śmietnikowa Retro, Katowice oś. Franciszkanskie

Zachowanie szczególnych odległości

Rozporządzenia wydawane przez nasz rząd regulują szczegółowo odległości, jakie powinno się zachować w trakcie wyznaczania miejsca na pojemniki na plastik, metal, szkło czy papier. Warto zauważyć, że wiata śmietnikowa powinna być oddalona o:

– 10 metrów zarówno od okien i wejść do obiektów mieszkalnych, jak i miejsca zabaw dzieci (w tym boisk) czy punktów rekreacyjnych
– 3 metry od granicy posesji sąsiada (oprócz sytuacji, w której wiata śmietnikowa jest tuż przy altanie na działce obok).

Miejsce na kontenery nie może znajdować się także dalej niż 80 metrów od danego budynku mieszkalnego dla wygody każdego mieszkańca.

Pozwolenie na wiatę śmietnikową – czy jest potrzebne?

Nowo obowiązujące przepisy prawa stanowią, że stawiając przydomową altanę, nie ma potrzeby uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jednak należy pamiętać, że tego typu przedsięwzięcie koniecznie trzeba zgłosić. Szczególnie w momencie, kiedy całe zabudowanie ma większą powierzchnię niż 50 metrów kwadratowych (altana – 35 metrów kwadratowych), a liczba budynków na danej posesji z obiektem mieszkalnym nie jest większa niż dwa na każde 1000 metrów kwadratowych działki (altana – 500 metrów kwadratowych).